Logo
  persoonlijk - coaching - startend ondernemers - loopbaanbegeleiding - coaching 45+ - e-coaching - cliënten aan het woord - tarieven - contact  
     
45 +

Jij als "senior" op de arbeidsmarkt bent iemand met een ruime werkervaring en gedegen vakkennis. Juist jij verlangt naar een duurzame werksituatie. Door evaluatie van het verleden weet jij goed welke omstandigheden en werkzaamheden goed bij jou passen.
Peter heeft zich in deze interessante doelgroep geïnteresseerd. Jij als 45+-er vraagt om evaluatie, zelfkennis, bezinning, inzicht en persoonlijke ontwikkeling. Dit sluit goed aan op de dienstverlening van Peter van Zijl Coaching.

Je wilt een switch maken of een andere baan vinden, maar op een of andere manier ben je niet geheel in staat om de stap te ondernemen.
Met deze coaching zul je met meer plezier, duidelijkheid en energie nieuwe inzichten gaan verschaffen, en wellicht besluiten om de stap te wagen.

Doelen:
Verbetering persoonlijk functioneren, vergroten zelfinzicht, meer plezier in jezelf en het werk krijgen, nieuwe ideeën en inzichten opdoen.

Werkwijze:
Afhankelijk van de situatie kan sprake zijn van specifiek voorkomende knelpunten. Doordat je in het verleden veelal bent doorgegroeid naar andere functies, ontbreekt soms een passende vooropleiding. Een wat eenzijdiger werkervaring, het ontbreken van sollicitatie-ervaring en het ontbreken van kennis van moderne technieken zijn veel voorkomende struikelblokken om door te stromen naar een nieuwe werkgever.

Jouw zelfvertrouwen kan door negatieve beeldvorming flink zijn aangetast; je stelt je misschien weleens de vraag "Wie zit er nu op mij te wachten?" of heb je zelf de overtuiging dat een oudere werknemer niet aantrekkelijk is; je zult wel niet "kneedbaar" en duur zijn.
Hoewel dit soort factoren het je moeilijker kunnen maken om van baan te switchen of andere mogelijkheden te onderzoeken, mag je nooit voorbij gaan aan de positieve factoren; jij als oudere werknemer meldt je statistisch minder vaak ziek of afwezig, je bent in veel gevallen stabieler, je hebt veel kennis en vaardigheden, je wordt meestal niet meer zwanger en je bent vaker flexibel inzetbaar.
Daarbij kan de werkgever een premiekorting opvragen als hij een werkzoekende ouder dan 50 jaar in dienst neemt.
Overigens is door de vergrijzing de laatste jaren een verandering merkbaar. De bevolking en daarmee de consument vergrijst. Werkgevers gaan hierdoor meer en meer open staan voor jou, de oudere werknemer.

Dit coachingstraject wordt persoonlijk vormgegeven.
Na het bepalen van de coachvraag/vragen en van de coachingsdoelen gaan onze gesprekken van start en dit is maatwerk. Dit betekent dat wij telkens per gesprek samen na zullen denken over de manier waarop we de coachingssessies verder vorm geven. We voeren niet alleen gesprekken, maar je wordt ook aan het werk gezet, en -indien gewenst en nuttig voor het proces- gaan we bijvoorbeeld een keer wandelen. Ik probeer het coachingstraject leuk en vaak verrassend te laten zijn door een breed scala aan werkvormen. Ik zorg ervoor dat er altijd wordt gewerkt op basis van wederzijds vertrouwen. Wat tijdens de coachingssessies besproken wordt, zal te allen tijde tussen ons blijven.

Stappen bij coaching:
• Intakegesprek
• Stellen van doelen, coachingsvragen
• Offerte met plan van aanpak en afspraken over duur coaching
• Uitvoering coaching
• Terugkoppeling
• Op basis van stand van zaken al dan niet vervolg aan de coaching

Tarieven
Tarieven zijn te vinden op de pagina 'tarieven'.
De geldende tarieven zijn inclusief 21% BTW.